opis_strony2

DWOREK W KLONÓWCE - DZIŚ NIEISTNIEJĄCY


Modrzewiowy dworek w Klonówce istniał do 1945 r. Przed laty należał do rodziny Kalksteinów, a później Rudowskich. Gościł w nim w okresie międzywojennym gen. Józef Haller.  Dworek został spalony - według niektórych przez Niemców, według innych przez Rosjan. Obszerny materiał o pałacu został zamieszczony w książce Tadeusza Majewskiego i Janusza Marszalca pt. "Klonówka - obszar magiczny". Dziś po majątku Rudowskich zostało kilka zabudowań gospodarczych i zdziczały park.

O "modrzewiowym" dworze w Klonówce mówi w wywiadzie z 1992 r. Michał Rudowski.