opis_strony2
SPRAWOZDANIE ZE SZKOLENIA: "PROCES PLANOWANIA PROJEKTU I PRACA METODĄ PROJEKTOWĄ W KONTEKŚCIE POK PDF Drukuj Email
poniedziałek, 23 listopada 2009 01:00

Dnia 19 listopada 2009 roku o godzinie 9.00 odbyło się szkolenie organizowane przez Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego. Spotkanie miało miejsce w siedzibie Lokalnej Grupy Działania "Chata Kociewia" w Nowej Wsi Rzecznej, a poświęcone było procesom planowania projektu i pracy metodą projektową w kontekście Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Spotkanie prowadziła Pani Agnieszka Małecka-Jagła.

Uczestnicy nie tylko słuchali wykładu ale również mieli okazję zweryfikować swoją dotychczasową wiedzę pracując w grupach nad logiką tworzenia projektu np. poprzez budowanie drzewa problemów, a następnie przekształcanie tych negatywnych sytuacji w cel projektu. Zostało również poruszonych wiele innych zagadnień dotyczących zasad budowania projektu jak np. matryca logiczna i jej elementy. Na zakończenie uczestnicy spotkania otrzymali od Pani Agnieszki materiały szkoleniowe jak również świadectwo uczestnictwa szkolenia. Osoby zainteresowane tą tematyką zapraszamy do odwiedzania strony: http://www.gdansk.roefs.pl/. Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego prowadzi bezpłatne konsultacje i szkolenia w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych służących rozwojowi regionalnemu oraz poprawie sytuacji na rynku pracy.