opis_strony2
Zapraszamy na Walne Zebranie Członków PDF Drukuj Email
środa, 04 grudnia 2019 08:45

baner_prow_2014-2020Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Chata Kociewia“ zaprasza na XXXV Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się dnia 18 grudnia br. tj. środa o godz. 12:00 w Ośrodku Wypoczynkowym Płaczewo.

Proponowany porządek obrad:

1.    Powitanie zebranych i otwarcie XXXV Walnego Zebrania Członków

2.    Stwierdzenie prawomocności obrad

3.    Wybór Przewodniczącego Obrad

4.    Przyjęcie porządku obrad

5.    Przyjęcie protokołu z poprzedniego  Walnego Zebrania Członków z dnia 2019-06-26

6.    Wybory Rady LGD „Chata Kociewia“:

a)      Wybór Komisji Skrutacyjnej do władz LGD Chata Kociewia

-          Wybór członków Komisji Skrutacyjnej

-          Głosowanie nad przyjęciem składu Komisji Skrutacyjnej

-          Ukonstytuowanie się Komisji Skrutacyjnej

b)      Wybór Członków Rady LGD „Chata Kociewia”

-          Przedstawienie Listy kandydatów

-          Głosowanie

-          Ogłoszenie wyniku wyborów przez Komisję Skrutacyjną

7.       Ukonstytuowanie się Rady LGD „Chata Kociewia”

8.       Wybór pełnomocnika ds. podpisywania umów z członkami Zarządu

9.       Podjęcie uchwały w sprawie powołania pełnomocnika ds. podpisywania umów z członkami Zarządu

10.   Przedstawienie planu pracy oraz preliminarza przychodów i wydatków na rok 2020

11.   Przyjęcie planu pracy oraz preliminarza przychodów i wydatków na rok 2020

12.Wolne wnioski i zakończenie XXXV Walnego Zebrania Członków

   

Prosimy o niezawodny udział w obradach.