opis_strony2
XXXII Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia PDF Drukuj Email
czwartek, 30 sierpnia 2018 07:55

Zarząd Lokalnej Grupy Działania "Chata Kociewia" zaprasza na XXXII Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które

odbędzie się dnia 6 września br.  tj. czwartek o godz. 10:00 w Karczmie Pod Wygodą w Suminie, Sumin, 57, 83-200 Starogard Gdański.

Proponowany porządek obrad:

 1. Powitanie zebranych i otwarcie XXXII Walnego Zebrania Członków

 2. Wybór Przewodniczącego Obrad

 3.  Stwierdzenie prawomocności obrad

 4. Przyjęcie porządku obrad

 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego  Walnego Zebrania Członków z dnia 2018-04-19

 6. Wybory uzupełniające do Rady

a) Wybór Komisji Skrutacyjnej do władz LGD Chata Kociewia

- wybór członków Komisji Skrutacyjnej

 • - głosowanie nad przyjęciem składu Komisji Skrutacyjnej

 • - ukonstytuowanie się Komisji Skrutacyjnej

 • b) Wybór Członka Rady

 • - przedstawienie Listy kandydatów

 • - głosowanie

 • - ogłoszenie wyniku wyborów przez Komisję Skrutacyjną

 •      

 •        7.Omówienie  proponowanych zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020

 •           dla obszaru LGD Chata Kociewia oraz Kryteriach Wyboru Operacji

 •        8. Podjęcie Uchwały w sprawie  zmian LSR na lata 2014-2020 dla obszaru LGD Chata Kociewia i

 •            Kryteriach Wyboru Operacji

 •        9. Wolne wnioski i zakończenie XXXII Walnego Zebrania Członków.


DOKUMENTY DO POBRANIA

  Pełnomocnictwo sektor społeczny

  Pełnomocnictwo sektor gospdarczy

  Oświadczenie kandydata do władz stowarzyszenia

  Zaproszenie na Walne Zebranie Członków