opis_strony2
Rada LGD wybrała wnioski do finansowania w ramach naboru 14/2018 PDF Drukuj Email
środa, 11 lipca 2018 12:58

W dniu 04.07.2018 r. odbyło się posiedzenie Rady LGD związane z oceną zgodności operacji z LSR, wyborem

operacji do dofinansowania oraz ustaleniem kwoty wsparcia dot. naboru 14/2018 dot. działania Tworzenie

miejsc pracy w przedsiębiorstwach (z wyłączeniem działalności turystycznej, rekreacyjnej, dziedzictwa

kulturowego i gastronomii) oraz podnoszenie kompetencji beneficjentów z uwzględnieniem rozwiązań

innowacyjnych, promujących ochronę środowiska oraz przeciwdziałanie zmianom klimatu

 

 Lista operacji zgodnych/niezgodnych z LSR

 Lista operacji wybranych do dofinansowania/lista operacji niewybranych do dofinansowania

 Rejestr interesów Członków Rady LGD "Chata Kociewia"         

 Protokół z posiedzenia Rady LGD "Chata Kociewia"

·           Lista obecności z posiedzenia Rady

·           Deklaracje bezstronności

·           Uchwała w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych/niezgodnych z LSR

·           Uchwały w sprawie wybrania/niewybrania operacji do finansowania oraz ustalenie kwoty wsparcia

·           Uchwała w sprawie zatwierdzenia Listy operacji wybranych/niewybranych do finansowania