opis_strony2
ZAPYTANIE OFERTOWE-organizacja i przeprowadzenie szkolenia z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej PDF Drukuj Email
poniedziałek, 12 marca 2018 12:24

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Lokalna Grupa Działania „Chata Kociewia”  zwraca się z zapytaniem ofertowym na:

organizacja i przeprowadzenie  szkolenia  z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej

realizowanego w ramach

poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”

                               objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020              


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

   zapytanie ofertowe

  zał.1 Formularz oferty

  zał. 2 Program szkolenia

  zał. 3 Oświadczenie Wykonawcy

   zał. 4 Zestawienie potwierdzające wiedzę i doświadczenie