opis_strony2
AKTYWIZOWANIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ PDF Drukuj Email
środa, 29 września 2010 00:00

Rozpoczęliśmy cykl spotkań skierowanych do młodzieży w wieku gimnazjalnym, główne tematy to wolontariat, dobre praktyki projektów młodzieżowych oraz działalność w organizacjach pozarządowych.

Lokalna Grupa Działania Chata Kociewia chce rozbudzić, zmobilizować do działania i myślenia młodzież z naszego regionu. Pobudzenie aktywności to także możliwość urzeczywistnienia swoich obywatelskich praw, to pobudzenie do wspólnego działania. Poczucie wspólnoty otwiera perspektywę zmian i pogłębia możliwości wprowadzenia innowacji, a przede wszystkim możliwości danej społeczności. Zatem warto pracować na rozwojem i aktywizacją społeczności lokalnej.


Szkolenia prowadzone są metodami interaktywnymi, wykorzystującymi techniki: percepcji, akwarium, gry, moderowanej dyskusji oraz kwestionariusza. Prowadzone są w formie warsztatowej w grupach, uwzględniając szeroki udział osób w procesie, co z kolei przyczynia się do akceptacji podejmowanych decyzji. Praca grupowa jest skuteczna ze względu na wypracowanie dużej liczby wariantowych rozwiązań, rozpatrzenia problemu z wielu punktów widzenia. W trakcie pracy grupowej stosowane są interaktywne metody pracy z grupą zadaniową, zgodnie z cyklem Kolba, wykorzystuje się metodę „burzy mózgów”, studium przypadku, symulacji i metaplanu.

Do tej pory odbyło się już kilka spotkań, między innymi w Osiecznej, Bolesławowie i w Smętowie Granicznym, kolejne spotkania zaplanowano w Owidzu, Skórczu i raz jeszcze w Osiecznej. Szkolenia prowadzone są przez Fundację Pokolenia, która cieszy się dużym uznaniem oraz doświadczeniem w tym zakresie działań.

chataa

chata