opis_strony2
ODNOWA I ROZWÓJ WSI 2012 PDF Drukuj Email
środa, 05 września 2012 10:12

baner nowy
Zarząd Województwa Pomorskiego

informuje o możliwości składania za pośrednictwem

Lokalnej Grupy Działania (LGD) „Chata Kociewia”

wniosków o przyznanie pomocy z osi IV LEADER
w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”

dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy

w ramach „Odnowy i rozwoju wsi”

objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 

Limit dostępnych środków:

1.539.059,00 zł    

Maksymalna kwota dofinansowania to 500.000zł, wkład własny minimum
20% kosztów kwalifikowalnych.

Termin składania wniosków:

28.09.2012 r. - 26.10.2012 r.

Tryb składania wniosków:

Wnioski wraz załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach
osobiście w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Miejsce składania wniosków:

 

Biuro Lokalnej Grupy Działania „Chata Kociewia” ul. Rzeczna 18,
Nowa Wieś Rzeczna,            
83-200 Starogard Gdański, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.
 

Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków oraz:

  • wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy,
  • kryteria wyboru operacji przez LGD, określone w Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym kryteria     
  •  na podstawie, których ocenia się uzasadnienie realizacji projektu w ramach LSR,  
  • wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD,

znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych następujących instytucji:

 

 

 

Minimalny próg punktowy, aby projekt mógł być wybrany do finansowania wynosi 30%
maksymalnej liczby punktów, czyli 23,4 pkt.

 

Informacje udzielane są w Biurze LGD „Chata Kociewia”. Pytania prosimy kierować na
adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.   lub
telefonicznie: 058 56 018 82.

        Ogłoszenie o naborze

  Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413
Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają
warunkom przyznania pomocy w ramach działania
" Odnowa i rozwój wsi"- wersja edytowalna


Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413
Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które
odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach
działania "Odnowa i rozwój wsi" –  wersja PD
 F


Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy 

Załącznik nr I g: Informacje niezbędne do oceny zgodności
operacji z LSR  ( dotyczy operacji odpowiadających
działaniu : " Odnowa i rozwój wsi" )


Załącznik nr II b: Opis operacji niezbędny do jej oceny pod względem         
spełniania kryteriów wyboru ( dotyczy operacji odpowiadających
działaniom: " Odnowa i rozwój wsi" oraz " Małych projektów"


Kryterium na podstawie którego ocenia się uzasadnienie 
realizacji projektu


  Instrukacja do kryteriów wyboru LGD " Chata Kociewia"

  Stan relizacji produktów LGD " Chata Kociewia" na dn. 16.08.2012

  Umowa partnerska

 Minimalne_wymagania_-_Odnowa_i_rozwj_Wsi_2012.docx

 wykaz_dokumentow_niezbednych_do_wyboru_operacji_przez_lgd_1.doc