opis_strony2
Protokół z posiedzenia komisji grantowej Działaj Lokalnie VI - edycja 2008- dodatkowe dofinansowa PDF Drukuj Email
poniedziałek, 24 listopada 2008 00:00

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI GRANTOWEJ DZIAŁAJ LOKLNIE VI - edycja 2008 - DODATKOWE DOFINANSOWANIE.

Dnia 23 października 2008 roku (tj. czwartek) w Urzędzie Gminy Starogard Gdański odbyło się spotkanie Komisji Grantowej. Celem spotkania było rozdysponowanie dodatkowej gotówki w wysokości 5 tysięcy złotych, którą Lokalna Grupa Działania „Chata Kociewia” otrzymała od Banku Spółdzielczego w Skórczu na dofinansowanie kolejnego projektu w ramach VI edycji programu „Działaj Lokalnie”. Udział w posiedzeniu wzięło 9 na 14 upoważnionych do głosowania osób. Załącznikiem do protokołu jest lista obecności.


Po pierwszym spotkaniu Komisji do biura LGD wpłynęły dwa odwołania do kwoty dotacji. Odwołania złożyły:

- Maltańska Służba Medyczna reprezentowana przez Stowarzyszenie Kobiety Kwiaty Kociewia

- Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji wsi Wysin

W związku z tym na samym początku tego spotkania przewodnicząca Komisji – Magdalena Forc – Cherek odczytała owe odwołania oraz przedstawiła Komisji sugestie i uwagi osób z zespołu oceniającego w Warszawie, które wzięto później pod uwagę, a następnie zarządziła głosowanie. Komisja jednogłośnie stwierdziła, że odwołania są jasne i wyczerpujące oraz, że należy zarówno dla jednego jak i drugiego wniosku przyznać wnioskowaną część dotacji. Gdy już odwołania zostały przyznane, przyszła pora na wybranie wniosku. Tutaj Komisja nie była już tak zgodna jak wcześniej, zdania były podzielone. Wnioski rozpatrywane były według wcześniejszej punktacji. Pierwszym w kolejności był wniosek złożony przez Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „POGODA” z Kleszczewa z punktacją 38,54 pkt. Wniosek ten spotkał się z nieprzychylną opinią osób zarządzających programem w Warszawie pod zarzutem, iż cała dotacja jest przeznaczona na wynagrodzenie dla hipoterapeuty. Podczas głosowania Komisji 8 osób było przeciwnych przyjęcia wniosku, a jedna osoba wstrzymała się od głosu. Następnym w kolejności był wniosek Młodzieżowej Rady Gminy Osieczna z punktacją 38,38 pkt.. Zdaniem Komisji projekt jest mało otwarty - tylko dla 20 osobowej grupy młodzieży oraz stwierdzono, że film nie jest aż tak ważny aby kupować kamerę. Podczas głosowania na 9 głosujących 6 osób było przeciwnych przyznania dotacji, 1 osoba za przyznaniem dotacji, a 2 osoby wstrzymały się od głosu. Kolejny wniosek składany przez UKS „ Włóczykij” z punktacją 36,85 pkt. nie został przyjęty pod zarzutem, iż działania w nim zamierzone są wyłącznie sportowe, a takich działań w tym programie nie wolno nam finansować. Szczęśliwym okazał się wniosek Koła Gospodyń Wiejskich w Osiecznej pt. „ Cztery pory roku w kuchni Kociewskiej” z punktacją 36,85 pkt. Projekt skupia różne grupy ludzi, w różnym wieku wokół wspólnego działania. Jedyne sugestie jakie Komisja miała do tego wniosku to, że nie można sprzedawać produktów finansowanych przez LOG. Niestety nie udało nam się dofinansować tego projektu w całkowitej kwocie, ponieważ nie starczyło nam już środków nie mniej jednak mamy nadzieję, że uda się mimo mniejszej sumy pieniędzy przeprowadzić działania wpisane w projekt tak jak to było wcześniej zaplanowane. Wniosek nie otrzymał sumy 4000, o którą wnioskował tylko 2040,33 złotych z możliwością przesunięć w dowolnych pozycjach w budżecie. Może to dziwić, że wniosek, który miał gorszą punktację przeszedł? Ale jako LOG chcemy działać zgodnie z opiniami i uwagami osób z Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, a wniosek Koła Gospodyń Wiejskich miał dobrą rekomendację. Biuro Lokalnej Grupy Działania „Chata Kociewia” zostało zobligowane do wprowadzenia aneksów do umów dla Maltańskiej Służby Medycznej i Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji Wsi Wysin oraz zmniejszenie kosztów i czasu trwania projektu dla Koła Gospodyń Wiejskich Osieczna.

Komisja działała zgodnie z uwagami zespołu oceniającego w Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce i miała na celu dobro wspólne. Mamy nadzieję, że nikt nie będzie nas winił za taki, a nie inny rozwój wydarzeń. Przykro nam, że nie mogliśmy dofinansować wszystkich złożonych projektów, ale prosimy nie tracić nadziei i wziąć udział w kolejnej edycji.