opis_strony2
SPRAWOZDANIE ZE SZKOLENIA DOTYCZĄCEGO LSR, REGULAMINU RADY LGD ORAZ PROCEDUR KONKURSOWYCH PDF Drukuj Email
poniedziałek, 02 listopada 2009 00:00

W dniach 27-28 października 2009 w Hotelu „Wrota Kaszub” roku odbyło się szkolenie Rady, Zarządu i pracowników biura LGD „Chata Kociewia”. Szkolenie poświęcone było zasadom oceny i wyboru operacji przez LGD Chata Kociewia” i obejmowało następujące zagadnienia:

- procedura oceny i wyboru operacji przewidziana w Regulaminie Rady i Lokalnej Strategii Rozwoju,

- ocena zgodności operacji ze strategią LGD Chata Kociewia,

- ocena operacji pod względem spełniania kryteriów wyboru,

- dodatkowe dokumenty wymagane od wnioskodawców, niezbędne do oceny i wyboru operacji przez LGD.

Szkolenie w formie warsztatów poprowadził Pan Adam Futymski – wybitny specjalista od lat zajmujący się rozwojem obszarów wiejskich.


Uczestnicy nie tylko słuchali wykładu Pana Futymskiego, ale również musieli sami przeanalizować i ocenić przykładowe wnioski na 4 typy działań, mogących otrzymać wsparcie w ramach programu LEADER, tzn. odnowa i rozwój wsi, małe projekty, różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw. Warsztaty uzmysłowiły członkom Rady, że ocena wniosków nie jest zajęciem łatwym, a kryteria wg. których sprawdza się wnioski, można interpretować na wiele sposobów. Podczas omawiania poszczególnych załączników rodziły się przeróżne pytania i propozycje zmian zapisów w wielu omawianych dokumentach. Biuro zebrało wszystkie uwagi związane z procedurami, załącznikami i Regulaminem Rady i poddało weryfikacji wszystkie dokumenty, których dostosowanie do obecnych Rozporządzeń jest wymogiem koniecznym do tego, by móc ogłosić pierwszy konkurs na dotację, tzn. Odnowa i Rozwój Wsi.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział i zachęcamy do śledzenia naszej strony, na której niebawem powinno ukazać się ogłoszenie o konkursie na „Odnowę i Rozwój Wsi”. Prosimy ponadto Państwa o informowanie jak najszerszego grona osób o możliwości korzystania z bezpłatnego doradztwa świadczonego w biurze LGD.