opis_strony2
Aktualności
ZATWIERDZONO OPERACJE WYBRANE DO FINANSOWANIA PDF Drukuj Email
poniedziałek, 22 lutego 2010 00:00

Dnia 19 lutego 2010 r. w biurze LGD odbyło się ostatnie już posiedzenie Członków Rady, związane z przeprowadzonym konkursem "Odnowa i rozwój wsi". Celem spotkania było dokonanie wyboru operacji wybranych do finansowania. Ponieważ żaden z wnioskodawców nie odwołał się od Uchwały Rady zatwierdzającej listę, Rada w drodze głosowania podjęła uchwały o wybraniu operacji do finansowania, osobno dla każdej operacji. Rada zatwierdziła dwie listy: operacji wybranych do finansowania oraz operacji niewybranych do finansowania w formie uchwały. W głosowaniu nie uczestniczyli Członkowie Rady, którzy podlegali wykluczeniu z głosowania na podstawie złożonej deklaracji. Kolejnym etapem jest przekazanie złożonych wniosków wraz z kompletną dokumentacją konkursową do Samorządu Województwa Pomorskiego. Lista operacji oraz uchwała dołączona jest w załączniku.

Więcej…
 
POSIEDZENIE WSPÓLNE RADY LGD PDF Drukuj Email
czwartek, 11 lutego 2010 00:00

W dniu 8 lutego 2010 roku w biurze LGD „Chata Kociewia”, w Nowej Wsi Rzecznej, odbyło się posiedzenie wspólne Rady w ramach konkursu: „Odnowa i rozwój wsi”. Na wstępie głos zabrali Prezes i Wiceprezes Lokalnej Grupy Działania „Chata Kociewia”, życząc Radzie owocnej pracy. Na spotkaniu obecnych było 13/15 członków Rady, przed rozpoczęciem prac każdy z członków podpisał deklarację bezstronności. Podczas pierwszego posiedzenia Rady odbyło się głosowanie nad wnioskami pod kątem spełniania zgodności z LSR, ponieważ wszystkie projekty zostały uznane za godne Rada po przerwie podczas drugiego posiedzenia przystąpiła do kolejnej oceny i głosowania w zakresie zgodności pod kątem spełniania kryteriów wyboru. Efektem głosowań było powstanie listy ocenionych operacji, która pokazuje miejsce oraz ilość zdobytych punktów. Listę wniosków zgodnych z LSR i spełniających kryteria zatwierdzono uchwałą Rady z dnia 8 lutego 2010 roku.

 

Więcej…
 
WYNIK OCENY WNIOSKÓW W RAMACH DZIAŁANIA "ODNOWA I ROZWÓJ WSI" PDF Drukuj Email
poniedziałek, 08 lutego 2010 00:00

Lista ocenionych operacji

Oznaczenie sprawy
Wartość operacji
Wysokość dofinansowania
% dofin.
Wynik oceny 1 członka Rady
Wynik oceny 2 członka Rady
Średnia
CHK/ORW/1/4/2009
64994,47
39900
7,98%
55
55
55
CHK/ORW/1/3/2009
137130,57
84301
16.86%
55
55
55
CHK/ORW/1/1/2009
160263
98522,34
19,71%
55
55
55
CHK/ORW/1/9/2009
174134,7
98000
19,60%
50
50
50
CHK/ORW/1/13/2009
161046,52
99003,99
19,80%
50
50
50
CHK/ORW/1/5/2009
201616,46
123944
24,79%
50
50
50
CHK/ORW/1/7/2009
250729,43
154136
30,83%
50
50
50
CHK/ORW/1/12/2009
282685
173755
34,76%
50
50
50
CHK/ORW/1/2/2009
47650,27
29293,19
5,86%
50
50
50
CHK/ORW/1/11/2009
98842,31
74000
14,80%
45
45
45
CHK/ORW/1/8/2009
290782,5
150000
30,00%
45
45
45
CHK/ORW/1/14/2009
252966,47
155512
31,10%
40
40
40
CHK/ORW/1/10/2009
394401,59
170000
34,00%
40
40
40
CHK/ORW/1/15/2009
285179,14
174000
34,80%
40
40
40
CHK/ORW/1/6/2009
130422,31
79052
15,81%
35
40
37,5

 

Więcej…
 
ODNOWA I ROZWÓJ WSI PDF Drukuj Email
poniedziałek, 01 lutego 2010 00:00

27 stycznia 2010 roku zakończyliśmy nabór wniosków w ramach działania 4.1/413 Wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju, dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi". Do biura LGD wpłynęło 15 wniosków na łączną kwotę ponad 1 707 000 zł. Zgodnie z procedurą, członkowie Grupy Roboczej będą oceniać zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju. Te wnioski, które otrzymają pozytywną ocenę zgodności zostaną poddane kolejnej ocenie, tym razem pod względem spełnienia kryteriów wyboru. Kolejne spotkanie, które odbędzie się 8 lutego to posiedzenie wspólne Rady, która będzie głosować nad wnioskami.

Poniżej publikujemy listę złożonych wniosków w siedzibie LGD "Chata Kociewia".

 

Więcej…
 
WŁODARZE I PRZEDSTAWICIELE GMIN W LGD "CHATA KOCIEWIA" PDF Drukuj Email
piątek, 15 stycznia 2010 00:00

Dnia 14 stycznia 2010 roku w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Chata Kociewia” w Nowej Wsi odbyło się spotkanie poświęcone w szczególności konkursowi ogłoszonemu przez LGD na działanie "Odnowa i Rozwój Wsi" w ramach osi 4 Leader. W spotkaniu udział wzięli włodarze i przedstawiciele gmin członkowskich LGD z terenu powiatu starogardzkiego i kościerskiego.

Porządek obrad spotkania został określony w pięciu punktach:

1. Kryteria wyboru operacji określone w Lokalnej Strategii Rozwoju;

2. Wniosek o przyznanie pomocy – omówienie elementów wniosku;

3. Załączniki niezbędne do wyboru operacji przez LGD;

4. Ustalenie miejsc zaplanowanych przeglądów folklorystycznych;

5. Ustalenie formy informowania na temat konkursu dot. małych projektów.

Więcej…
 
«pierwszapoprzednia81828384858687888990następnaostatnia»

Strona 89 z 98