opis_strony2
Aktualności
LISTA OCENIONYCH OPERACJI - MIKROPRZEDSIĘBIORCY PDF Drukuj Email
poniedziałek, 16 sierpnia 2010 00:00
Dotyczy wniosków złożonych w ramach konkursu nr 3
ogłoszonego dnia 30 czerwca 2010 roku.
Działanie Tworzeni i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Oznaczenie sprawy
Wartość operacji
Wysokość dofinansowania
% dofin.
Wynik oceny 1 członka Rady
Wynik oceny 2 członka Rady
Średnia
CHK/M/3/
4/2010
81 738
31 226
38,20
40
40
40
CHK/M/3/
5/2010
122 000
50 000
40,98
30
30
30
CHK/M/3
/1/2010
254 000
100 000
39,37
30
30
30
CHK/M/3/
6/2010
707 600
290 000
41,01
30
30
30
CHK/M/3/
2/2010
888 408,88
300 000
33,76
25
25
25
CHK/M/3/
3/2010
713 822
292 549
40,98
15
15
15
CHK/M/3/
7/2010
756 400
300 000
39,66
15
15
15

 
KONKURS "PRZYJAZNA WIEŚ" PDF Drukuj Email
piątek, 13 sierpnia 2010 00:00

przyjazna wiesss

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
KRAJOWA SIEĆ OBSZARÓW WIEJSKICH
OGŁASZA
KONKURS
„PRZYJAZNA WIEŚ”
na najlepszy projekt w zakresie infrastruktury realizowany na terenach wiejskich przy wsparciu środków unijnych
Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkich beneficjentów, którzy zrealizowali projekty wspierające rozbudowę infrastruktury technicznej lub społecznej na obszarach wiejskich województwa pomorskiego, współfinansowane z Funduszy Europejskich.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu oraz wypełnienie i odesłanie Formularza Zgłoszeniowego wraz z wymaganymi załącznikami na adres: Sekretariat Regionalny KSOW Województwa Pomorskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, ul. Augustyńskiego 2, 80-819 Gdańsk.
Uwaga: W przypadku projektów transregionalnych i transnarodowych o właściwości miejscowej zgłoszenia decyduje największy procentowy udział inwestycji na obszarze danego województwa. Wykaz sekretariatów regionalnych KSOW wraz z adresami stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.
Zgłoszenia należy składać wyłącznie na załączonym formularzu w terminie
do 31 sierpnia 2010 r. Projekty zgłoszone po wyznaczonym terminie nie będą brały udziału w konkursie.
Więcej informacji na stronie www.ksow.gov.pl

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
 
LISTA OPERACJI DOT. "TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW PDF Drukuj Email
czwartek, 12 sierpnia 2010 00:00
LISTA OPERACJI, KTÓRE PRZESZŁY OCENĘ ZGODNOŚCI Z LSR
z dnia 12.08.2010 r.
Dotyczy wniosków złożonych w ramach konkursu nr 3
ogłoszonego dnia 30 czerwca 2010
Działanie TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW
I. Lista operacji, które otrzymały pozytywną ocenę zgodności z LSR – posiedzenie Rady LGD z dnia 12 sierpnia 2010 roku

Lp.
Oznaczenie sprawy
Tytuł wniosku
Nazwa Beneficjenta
łączna wartość projektu
wysokość oczekiwanego dofinansowania – wielkość %
kwota
%
1
CHK/M/3/
1/2010
Przystosowanie budynku gospodarczego do świadczenia usług turystycznych
Wiera Szneider
254 000
100 000
39,37
2
CHK/M/3/
2/2010
Rozbudowa budynku gastronomicznego
Gabriela Firgon
888 408,88
300 000
33,76
3
CHK/M/3/
3/2010
Skup i przetwórstwo grzybów
Panorama Kaszubska Spółka Z O. O.
713 822
292 549
40,98
4
CHK/M/3/
4/2010
Ogrody – od projektowania przez wykonanie i ich pielęgnację
Hanna Maszke
81 738
31 226
38,2
5
CHK/M/3/
5/2010
Podjęcie działalności gospodarczej jako mikroprzedsiębiorstwo obejmującej świadczenie usług dla gospodarstw rolnych i ludności w zakresie działalności usługowej wspomagającej produkcję roślinną, chów i hodowlę zwierząt gospodarskich, naprawy i konserwacji maszyn oraz sprzedaży hurtowej maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia
Bartłomiej Zygmunt Wysocki
122 000
50 000
40,98
6
CHK/M/3/
6/2010
Stworzenie gospodarstwa agroturystycznego „Siedlisko” na terenach rolniczych
Roman Braun
707 600
290 000
41,01
7
CHK/M/3/
7/2010
Kociewskie Centrum Rekreacji i Turystyki
Maria Jolanta Brzezińska
756 400
300 000
39,66

Więcej…
 
ZAKOŃCZYLIŚMY KONKURS DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW PDF Drukuj Email
piątek, 30 lipca 2010 00:00

29 lipca 2010 roku, w czwartek zakończyliśmy przyjmowanie wniosków o dofinansowanie w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju, dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”. Do biura wpłynęło 7 wniosków na łączą kwotę dofinansowania 1 363 775,00 zł.

Lista wniosków o dofinansowanie z dnia 29 lipca 2010 r.:
1.CHK/M/3/1/2010 - Przekształcenie budynku gospodarczego na obiekt turystyczny. - Gmina Lubichowo;
2.CHK/M/3/2/2010 - Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa i zwiększenie poziomu zatrudnienia poprzez rozbudowę budynku restauracji. - Gmina Starogard Gdański;
3.CHK/M/3/3/2010 - Rozszerzenie działalności o skup, magazynowanie oraz przetwórstwo grzybów. - Gmina Lubichowo;
4.CHK/M/3/4/2010 - Założenie firmy usługowej - projektowanie ogrodów i terenów zielonych. - Gmina Skarszewy
5.CHK/M/3/5/2010 - Uruchomienie działalności usługowej, wspomagającą produkcję roślinną, chów i hodowlę zwierząt, konserwacja, naprawa oraz sprzedaż hurtowa maszyn. - Gmina Skórcz;
6.CHK/M/3/6/2010 - Stworzenie nowoczesnego i ekologicznego przedsiębiorstwa agroturystycznego „Siedlisko”. - Gmina Skarszewy;
7.CHK/M/3/7/2010 - Rozwój o nowe usługi turystyczne. - Gmina Starogard Gd.

Kolejny etap to ocena, członkowie Grupy Roboczej będą oceniali zgodność operacji z Lokalna Strategią Rozwoju. Te wnioski, które otrzymają pozytywną ocenę zgodności zostaną poddane kolejnej ocenie, tym razem po względem

 
NABÓR NA STANOWISKO DS. KSIĘGOWOŚCI PDF Drukuj Email
czwartek, 29 lipca 2010 00:00

ban.PROW

OGŁOSZENIE
Lokalna Grupa Działania Chata Kociewia dnia 01.07.2010 roku ogłasza nabór na stanowisko:
Stanowisko ds. Księgowości
Liczba lub wymiar etatu: 1/2
Planowany zakres zadań i odpowiedzialności:
- Prowadzenie rachunkowości stowarzyszenia,
- Prowadzenie rachunkowości, księgowości projektowej,
- Prowadzenie działalności związanej z zatrudnieniem pracowników w LGD Chata Kociewia,
- Wypełnianie PIT-ów pracowników zatrudnionych w LGD
- Kontakty z organami podatkowymi oraz ZUSem,
- Uczestnictwo we wszelkich kontrolach,
- Sprawozdawczość projektowa w zakresie finansowym,
- Sporządzanie niezbędnych podsumowań, bilansów,
- Sprawowanie kontroli rachunkowej i finansowej,
- Wykonywanie niezbędnych przelewów,
Szczegółowe informacje znajdą Państwo poniżej
Więcej…
 
«pierwszapoprzednia81828384858687888990następnaostatnia»

Strona 83 z 98