Aktualności

Najnowsze wieści z LGD "Chata Kociewia"

II etap konsultacji społecznych

W związku z zakończonymi konsultacjami społecznymi Lokalna Grupa Działania „Chata Kociewia” przedstawia projekt zaktualizowanej Lokalnej Strategii Rozwoju. Jednocześnie informujemy o możliwości zgłaszania uwag i zastrzeżeń do proponowanej aktualizacji oraz prosimy o...

Konsultacje Lokalnej Strategii Rozwoju

Informujemy, że LGD „Chata Kociewia” przystąpiła do procedury aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju. W związku z tym, zapraszamy wszystkich mieszkańców na konsultacje społeczne, które odbędą się w piątek 17 lipca 2020 r. o godz. 11:00 oraz 21 lipca o godzinie 10.30...

Komunikat!!!

UWAGA! Formularze aneksów do umów zawartych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Informujemy, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała formularze aneksów do umów zawartych z beneficjentami Programu Rozwoju Obszarów...

Prośba o wypełnienie ankiety

LARD – europejska sieć Lokalnych Grup Działania – przeprowadza badania dotyczące przyszłości rozwoju obszarów wiejskich. Zachęcam do jej wypełnienia, rozpowszechnienia na profilach społecznościowych, stronach Internetowych. Ankieta przygotowana jest również w języku...

Wyniki konkursu Działaj Lokalnie XI-2020

Dnia 29 maja 2020 Komisja Grantowa wybrała wnioski do dofinansowania w ramach Programu Działaj Lokalnie. Zapraszamy do zapoznania się z listą rankigową. Tutaj: Lista dofinansowanych...