Aktualności
XXV WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW PDF Drukuj Email
środa, 18 marca 2015 06:33
szkolenieRADA

Zarząd Lokalnej Grupy Działania "Chata Kociewia" serdecznie zaprasza na XXV Walne Zebranie Członków LGD „Chata Kociewia”, które odbędzie się dnia 20 marca 2015 roku tj.(piątek) o godz. 11.00 w  Starogardzie Gdańskim w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Kościuszki 17 w Sali nr 201

 Proponowany Porządek  Walnego Zgromadzenia

1. Sprawy regulaminowe

2. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego oraz sprawozdania finansowego.

3. Przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej LGD "Chata Kociewia".

4. Przedstawienie planu zadań i planu finansowego na 2015 rok.

5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju

6. Przedstawienie Informacji na temat Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w nowym okresie programowania 2014 -2020.

7.  Przedstawienie informacji o zasadach przystępowania gmin z obszaru LGD do realizacji  PROW 2014-2020 w ramach RLKS.

8. Prezentacja LEADER w ramach Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność.

ZAPROSZENIE

 
SZKOŁA LIDERÓW ZAPRASZA PDF Drukuj Email
środa, 18 lutego 2015 08:48

pafw

W dniach 9 lutego-8 marca b.r. prowadzony jest nabór do XI edycji Programu Liderzy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Do Programu zapraszamy liderki i liderów działających na rzecz rozwoju lokalnych środowisk, a przede wszystkim realizatorów projektów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Poszukiwane są osoby, które:

  • - prowadzą aktywną działalność na rzecz swojego środowiska lokalnego od min. 2 lat
  • - dostrzegają potrzeby zmian w środowisku i angażują innych, by je przeprowadzić
  • - chcą wzmacniać swoją pozycję, by skuteczniej zmieniać rzeczywistość
  • - mają gotowość do pracy nad swoim rozwojem liderskim i planowania go
  • - mają czas, by pracować systematycznie i wziąć udział we wszystkich wydarzeniach przewidzianych w Programie

Udział w Programie jest bezpłatny. Uczestnicy ponoszą wyłącznie koszty dojazdu do Warszawy na 4 szkolenia, inaugurację i zakończenie Programu (razem 6 podróży).

Osoby, które zakwalifikują się do Programu zobowiązują się do odbycia 12 spotkań z tutorem (odbywają się one w miejscu zamieszkania/działania lidera), uczestniczenia w spotkaniu inauguracyjnym, 4 zjazdach szkoleniowych, w wybranej wizycie studyjnej oraz Zlocie kończącym edycję.  

Rekrutacja do Programu jest dwuetapowa.

Aby wziąć udział w procesie rekrutacji należy do 8 marca wypełnić formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami (list motywacyjny, 2 rekomendacje, CV).

Na podstawie formularzy wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowy rekrutacyjne.

Do XI edycji zostanie zakwalifikowanych 36 uczestników oraz 10 tutorów.

Więcej…
 
ANKIETA MONITORUJĄCA PDF Drukuj Email
piątek, 30 stycznia 2015 11:43
LISTY

W związku z koniecznością prowadzenia przez nasze LGD sprawozdawczości w zakresie wykorzystania środków finansowych pochodzących z funduszy unijnych oraz stopnia realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju przypominamy o wypełnieniu ankiety monitorującej dla Beneficjentów osi 4 PROW 2007 – 2013, którzy zrealizowali i rozliczyli dofinansowane projekty w ramach LSR „Chata Kociewia”


  ANKIETA MONITRUJĄCA - stare środki
  ANKIETA MONITORUJĄCA - nowe zadania w ramach konkursu temetycznego KOCIEWIE Z WODY 



 
PROW 2014-2020 PDF Drukuj Email
piątek, 12 grudnia 2014 00:00
ddd

Prace nad przygotowaniem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 trwały od 2012 roku, w kwietniu 2014 roku Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zakończyło prace związane z przygotowaniem projektu PROW, który został zaakceptowany przez Radę Ministrów i przekazany do Komisji Europejskiej.

W dniu 12 grudnia  Polska jako jeden z trzech pierwszych krajów członkowskich Unii Europejskiej zakończyła  akceptacją Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014 - 2020. Budżet przyjętego programu wynosi ponad 13,5 mld  euro, (w tym środki unijne to 8,6 mld euro zaś krajowych środków publicznych jest 4,9 mld euro).

Dla działania LEADER przeznaczono 735 mln euro.
 
ŚWIĘTUJ MIKOŁAJA Z CHATĄ PDF Drukuj Email
środa, 26 listopada 2014 10:31
mikol
chata_mikolajki
 
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 1 z 61