Aktualności
ZACHĘCAMY DO WYPEŁNIANIA FISZKI PDF Drukuj Email
sobota, 25 lipca 2015 07:55
fiszka2         ikona
 
DL umowy podpisane PDF Drukuj Email
piątek, 24 lipca 2015 16:02
umowy_dl_2015

20 lipca 2015 roku w biurze Ośrodka Działaj Lokalnie- Lokalnej Grupy Działania „Chata Kociewia” miało miejsce rozdanie grantów w ramach Programu Działaj Lokalnie IX. Wybrańców jest 11. Zebranych przywitał prezes LGD „Chata Kociewia” Marian Firgon, opowiedział krótko o Programie, o złożonych wnioskach, o dofinansowanych. Następnie zebrani opowiedzieli o swoich projektach, o zmaganiach podczas aplikowania a także o planach i obawach podczas realizacji projektu. Nastąpiła uroczysta chwila podpisania grantów. I choć może niewielu u nas sławnych ludzi to my takich mieliśmy- i to w naszym biurze. Nie codziennie zdarza się skupić tylu animatorów społecznych w jednym miejscu wokół wspólnego celu- Działania Lokalnie. Po tej uroczystej części wszyscy zostali zaproszeni na słodki poczęstunek. Realizatorom życzymy owocnej realizacji swoich projektów.

 
DNI KALISKA 2015 PDF Drukuj Email
poniedziałek, 06 lipca 2015 14:55
kaliska1
 
NOWE MOŻLIWOŚCI WSPARCI FINANSOWEGO PDF Drukuj Email
poniedziałek, 06 lipca 2015 14:38

LEADER w perspektywie 2014-2020


OBSZAR KWALIFIKUJĄCY SIĘ DO WSPARCIA

· LEADER będzie realizowany na obszarach wiejskich definiowanych jako obszar całego kraju z wyłączeniem

obszaru miast o liczbie mieszkańców większej niż 20 000

· Jedna LSR będzie realizowana na obszarze zamieszkanym przez min. 30 000 mieszkańców obszarów

wiejskich i max. 150 000 mieszkańców i obejmować obszar przynajmniej 2 gmin z obszarów wiejskich

· Jedna forma prawna - stowarzyszenie mające osobowość prawną i działające w oparciu o przepisy ustawy o

realizacji PROW oraz o RLKS


KTO BĘDZIE MÓGŁ UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIA Z LGD ORAZ KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW

Beneficjenci: Osoby fizyczne, osoby prawne, w tym m.in. kółka rolnicze, JST z wyłączeniem województw, ich związki bądź ich jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe, spółdzielnie, kościoły, związki wyznaniowe, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną.

Kryteria wyboru: Kryteria wyboru operacji oraz zasady dokonywania ich zmian określone zostaną przez LGD w LSR. Będą one podlegały ocenie przez komisję wybierającą w ramach konkursu na wybór LSR. Zmiana kryteriów wyboru będzie wymagała zgody samorządu województwa, z którym LGD podpisała umowę na realizację LSR.


TYPY KONKURSÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ LGD:

· Konkurs grantowy;

· Konkurs dot. realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju,

· Projekty własne LGD.


MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA W OKRESIE OBOWIĄZYWANIA PROW 2014-2020:

· Beneficjenci inni niż jednostki sektora finansów publicznych oraz LGD – do 300 tys. zł.

· Grantobiorcy – do 100 tys. zł.

· Limit na operacje – 300 tys. zł z wyłączeniem operacji z zakresu rozpoczęcie działalności gospodarczej,

tworzenia inkubatorów oraz operacji realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych.

· Limit pomocy na utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego - 500 tys. zł.

· Limit na operację z zakresu rozpoczęcia działalności gospodarczej – 100 tys. zł.

· Limit na operację własną – 50 tys. zł.

· Całkowita wartość operacji realizowanych poza projektem grantowym wynosi co najmniej 50 tys. zł.

· Całkowita wartość grantu wynosi nie więcej niż 50 tys. zł.

· Intensywność pomocy wynosi do 100%.


PROJEKT GRANTOWY:

1. Projekt grantowy nie może dotyczyć zakresu: „rozwój przedsiębiorczości na obszarze objętym LSR”

2. W projekcie grantowym nie wymaga się: prawa do dysponowania nieruchomością, biznesplanu

3. wysokość grantu planowanego do realizacji przez grantobiorcę nie będzie wyższa niż 50 tys. zł,

4. projekt grantowy obejmuje co najmniej 2 granty,

5. koszt całkowity grantu nie może być niższy niż 10 000 PLN,

6. Pomoc na projekt grantowy LGD może otrzymać jeżeli LGD zrealizowała projekt grantowy, na który otrzymała pomoc uprzednio.


NIE MOŻNA FINANSOWAĆ OPERACJI KTÓRE DOTYCZĄ:

a) świadczenia usług rolniczych,

b) prowadzenia działalności w zakresie produkcji i przetwórstwa ryb, mięczaków i skorupiaków,

c) prowadzenia działalności, która ze względu na swoja skalę nie będzie mogła być realizowana w ramach LSR np. górnictwo, hutnictwo, transport lotniczy, transport kolejowy;

d) organizacji wydarzeń cyklicznych, za wyjątkiem wydarzenia inicjującego cykl wydarzeń lub specyficznego dla danej LSR, wskazanych i uzasadnionych w LSR, przy czym przez wydarzenie cykliczne rozumie się wydarzenie organizowane więcej niż jeden raz oraz poświęcone tej samej tematyce w całości lub w części,

e) promocji indywidualnego przedsiębiorcy, jego produktów i usług,

f) zaspokajania osobistych potrzeb wnioskodawcy.


WYSOKOŚĆ POMOCY:

a) 70% kosztów kwalifikowalnych w przypadku operacji realizowanych w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej,

b) 63,63 w przypadku operacji realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych,

c) 80% w przypadku pozostałych operacji

Wysokość poziomów może zostać zwiększona o 20% pod warunkiem, że operacja spełnia mierzalne kryteria określone w LSR premiujące w szczególności operacje realizujące interes wspólny lub zakładające publiczny dostęp do efektów realizacji operacji.

 
KOMISJA GRANTOWA DZIAŁAJ LOKALNIE WYBRAŁA WNIOSKI DO FINANSOWANIA PDF Drukuj Email
wtorek, 30 czerwca 2015 07:07

LISTA WNIOSKÓW DOFINANSOWANYCH

LP

Wnioskodawca/realizator

Tytuł projektu

Wnioskowana kwota

Kwota przyznana

Ocena końcowa

1

Stowarzyszenie Przyjaciół Ocypla / Klub Aktywnego Człowieka

Skarb Aktywnych

6000

6000

36,83

2

Publiczna Szkoła Podstawowa im. A. Grubby w Zelgoszczy / Rada Sołecka Wsi Zelgoszcz

Wspólna praca kulturę wsi wzbogaca.

5850

5850

35,73

3

Stowarzyszenie Kobiety Kwiaty Kociewia / Koło Gospodyń Wiejskich w Koteżach

"Różne pokolenia- te same pasje"- warsztaty teatralno-wokalne

4340

4340

35,36

4

Zespół Szkół Publicznych / Przyjaciele pszczół

Borzechowskie gzuby pomagają pszczołom

6000

6000

34,82

5

Stowarzyszenie Kobiety Kwiaty Kociewia

Fantazja na kociewskim stole- warsztaty carvingu dla wiejskich kobiet

5050

5050

33,91

6

UKS Włóczykij

Z mapą do lasu.

6000

5500

33,75

7

Przedszkole Publiczne W Czarnej Wodzie / Przyjaciele Przedszkola

W zdrowym ciele zdrowy duch - cała Czarna Woda w ruch!

6000

4200

33,54

8

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Skórczu / Koło Gospodyń Miejskich w Skórczu

DRUCIANA KAWIARENKA

5645

5645

33,40

9

Samorządowa Instytucja Kultury Grodzisko Owidz / Grupa Miłośników Średniowiecza

Warsztaty archeologii eksperymentalnej

6000

6000

33,10

10

Gminna Biblioteka Publiczna w Osieku / Szydełkomaniacy II

Węzełki supełki na drutach

3240

3240

33,10

Stowarzyszenie Przyjaciół Ocypla

Widowisko - szlakiem ocypelskiech opowieści

5450

0

wniosek odrzucony przez Komisję

11

Gminny Ośrodek Kultur w Kaliskach / Kaliskie Pegazy

"Przebudzenie" - warsztaty pantomimy teatralnej

6000

3175

32,27

Więcej…
 
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 1 z 64